Skip to content

Re-integratie spoor 2

Re-integratie bij (langdurige) ziekte betekent dat je weer stappen gaat zetten richting werk.

Vanuit zijn motto “Tegenspoed schudt talenten in je wakker, die bij voorspoed niet zouden ontwaken” gaat Erik Bos je begeleiden.

Re-integreren kan in je eigen werk of in ander werk, zowel bij je eigen werkgever als elders.

Als je langere tijd ziek bent geweest

maar je loon is (geheel of gedeeltelijk) doorbetaald, dan zal je op een gegeven moment terugkeren in je oude baan bij je oude werkgever. Als dat niet meer kan door de ziekte of de aandoening die je hebt en aanpassingen aan de werkplek volstaan niet, dan zal je werkgever in overleg met jou re-integratie regelen. De bedrijfsarts is daar meestal ook bij betrokken.

Mensen die een Ziektewet ontvangen

Mensen die een Ziektewet-, WGA-, WAO-, WAZ-, IOW-, WW- of Wajong-uitkering van het UWV ontvangen, krijgen soms ook begeleiding door het UWV aangeboden.
Je krijgt dan een re- integratiebegeleider die je op weg helpt naar betaald werk. Dit biedt Bos Coaching ook aan in de vorm van WerkFittrajecten, Naar Werk trajecten en sinds 2020 ook modulaire trajecten Bevorderen Maatschappelijke Deelname of Participatie Interventie.

Wanneer je werkgever voor re-integratie zorgt,

wordt ook wel gesproken van re-integratie 1e spoor en 2e spoor. Met re-integratie 1e spoor wordt bedoeld dat je terugkeert bij je oude werkgever en daar passend werk krijgt aangeboden. Re- integratie in eigen of aangepast werk na ziekte is een wettelijke verplichting van een werkgever, maar het kan dat je werkgever daar geen mogelijkheden voor heeft. In dat geval moet je werkgever je helpen met het vinden van een baan elders. Dat heet re- integratie 2e spoor. Vaak heeft de werkgever de deskundigheid daarvoor niet zelf in huis en wordt een gespecialsieerd re-integratiebureau zoals Bos Coaching ingeschakeld. Bij sommige werkgevers mag jezelf je eigen reintegratiebureau aandragen. Mits deze maar voldoet aan de wettelijk eisen en UWV-proof handelt met een adequaat reintegratiedossier.

Bos Coaching helpt je met solliciteren en het zoeken naar een baan.

Om je te helpen een passende baan te vinden worden meestal eerst je vaardigheden in beeld gebracht. Erik Bos voert gesprekken met je over je mogelijkheden en doet, als dat nodig is, een beroepskeuzetest of sollicitatietraining. Eventueel kan scholing of een cursus geregeld worden. De activiteiten die plaatsvinden tijden een re-integratietraject komen in grote lijnen overeen met outplacement, beide bevatten activiteiten, coaching en advies die je helpen om een nieuwe baan te vinden.

Bij Bos Coaching is een reintegratietraject spoor 2 vaak het startsein voor een algehele loopbaanherorientatie naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt, die beter bij je passen. Ieder nadeel heeft vaak weer zijn voordeel.