Skip to content

Outplacement

Als je ontslagen wordt of bent, dan kan outplacement een goede manier zijn om een nieuwe baan te vinden.

Bij outplacement coacht Bos Coaching jou naar een nieuwe baan of bij het opstarten als zelfstandig ondernemer.

Wat past het beste bij je, wat kan je, wat wil je en hoe ga je dat bereiken?

De aanleiding voor outplacement is (dreigend) ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie, een arbeidsconflict, of omdat werkgever of werknemer om andere redenen niet verder willen met elkaar. Outplacement heeft zowel voor de werknemer als voor de werkgever voordelen. Jij als werknemer krijgt passend advies en vindt vaak sneller ander werk, dat beter bij je past. De werkgever geeft door het verstrekken van outplacement invulling aan zijn verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap. Outplacement wordt over het algemeen vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, waarin alle afspraken over je vertrek juridisch vastgelegd staan.

Sinds de invoering van de transitievergoeding (1 juli 2015) krijgt een ontslagen werknemer een bedrag mee dat bedoeld is om de overstap naar een andere baan te vergemakkelijken. Daar kan ook outplacement van betaald worden. In dat geval is de vergoeding belastingvrij.

Bij outplacement ga je nadenken wat je de tweede helft van je carriere nu echt wilt gaan doen. Wat past het beste bij je, wat kan je, wat wil je en hoe ga je dat bereiken? Dat zijn de vragen waar je tijdens het outplacement traject mee aan de slag gaat.

Heb je nog vragen?